Geloof En Wetenschap Essay

Het mooie van atheïsten vind ik wel dat ze – terwijl ze wonderen van de hand wijzen – er met een groot geloof op vertrouwen dat IMF, Silicon Valley, politiek en Johan Cruijff alle kwalen van de mensheid zullen verhelpen. e vermeende oorlog tussen geloof en natuurwetenschap is eigenlijk weinig meer dan een metafoor, een beeld om een in wezen heel complexe relatie te kunnen begrijpen.Wie nauwkeuriger kijkt, ziet dat die twee elkaar net zo vaak bijstonden als bestreden.In de afgelopen jaren is herhaaldelijk gewezen op de centrale rol die metaforen in de geschiedschrijving spelen.

De metafoor dient dan als schietschijf voor kritische historici en geeft op die manier indirect richting aan het onderzoek.

De ratio alleen is niet in staat de waarheid te vinden; geloof zonder verstand is desastreus.

Geloofsgoed ongeschonden bewaren Grote geleerden als Descartes, Copernicus, Louis Pasteur en Blaise Pascal – om er maar een paar te noemen – delen het geloof van de Kerk.

De katholieke traditie heeft altijd de wisselwerking gezocht.

De Kerk heeft altijd de twee uitersten verworpen: het rationalisme (de rede zonder geloof), maar ook het fideïsme (geloof zonder rede).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Geloof En Wetenschap Essay”