Essay Om Venskab Essay Writer.Com

Hos disse familier har vi foretaget kvalitative og narrative interview.Derudover har vi snakket med flygtninge og indvandrere i to af Dansk Flygtningehjælps netværkshuse. Men da bussen triller i land i Aarhus, begynder jeg at mærke nervøsiteten. Vi giver hinanden hånden, og på vej ud af busterminalen siger han: "Welcome to the real world.

Vi syntes, at det var nødvendigt at perspektivere vores studie af flygtningefamilien i Jylland, og valgte derfor at kontakte fire andre familier på starthjælp; to irakiske flygtningefamilier, en somalisk flygtningefamilie og en pakistansk indvandrerfamilie. Vi mener, at antropologien i denne sammenhæng kan bidrage med oplysninger, som hentes dér, hvor de politiske beslutninger får praktiske konsekvenser. Flygtninge og indvandrere er konstant i mediernes søgelys, og integrationen af dem er et af de hedeste debatemner i politik.Historierne fik forskelligt tilsnit alt efter, hvem de blev fortalt til, og konteksten, hvori de blev fortalt.- Vores køn, alder og livssituation blev tydeligvis bestemmende for, hvilket forhold vi udviklede til familien, og dermed, hvilke informationer vi fik (Tonkin 191-222).Den største del af feltarbejdet er foregået hos en irakisk flygtningefamilie i Jylland, som vi har boet hos i sammenlagt 4 uger (hver 9-10 dage).Opholdet hos familien gav os mulighed for at udføre fuld deltagerobservation. Der er ingen tvivl om, at integrationen af flygtninge og indvandrere i Danmark udgør et højst politiseret felt. Starthjælpen, der svarer til cirka halvdelen af kontanthjælpen, er en ydelse, som bliver tildelt flygtninge, der er kommet til Danmark efter 1. Vores motivation for at vælge dette felt har været en interesse i den verserende politiske debat om starthjælpen og i forlængelse heraf, hvordan vi behandler flygtninge i Danmark.1.0 Welcome to the Real World 1.1 Feltet 1.2 Felten og vores informanter 2.0 Metoder 2.1 Livshistorier 2.2 Det kvalitative interview 2.3 Deltagerobservation 3.0 Positionering i felten 3.1 Videnskabelig neutralitet 3.2 Agendaer 3.3 Antropologen som den fremmede 3.4 Etik, reciprocitet og venskab i felten 4.0 Informanternes position 4.1 Det internationale samfund og ankomsten til Danmark 4.2 Navigation i det eksplicitte og implicitte system 4.3 Stigmatisering - identitet og status 4.4 Fremtiden 5.0 Videnskaben og virkeligheden 5.1 Antropologi - en fortolkende videnskab 5.2 Sproget og videnskaben 5.3 Den usofistikerede videnskab 6.0 Afslutning 7.0 Litteratur 8.0 Noter 50-årig politisk flygtning fra Irak Denne opgave er tilegnet vores informanter. "There were so many people trying to get into Denmark. Vi har derfor fundet det mere oplagt at se generelt på, hvad det er for problemer vores informanter oplever, når de kommer til Danmark. dynamikker i familierne og mellem familierne og deres omgangskreds, psykologiske faktorer for det enkelte familiemedlem mv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Essay Om Venskab”

  1. quality=75&auto=webp&disable=upscale" src Set="https://static01com/images/2014/05/07/learning/criticism LN/criticism LN-article Large.jpg? quality=90&auto=webp 600w,https://static01com/images/2014/05/07/learning/criticism LN/criticism LN-jumbo.jpg? quality=90&auto=webp 650w,https://static01com/images/2014/05/07/learning/criticism LN/criticism LN-super Jumbo.jpg? quality=90&auto=webp 650w" sizes="50vw" item Prop="url" item ID="https://static01com/images/2014/05/07/learning/criticism LN/criticism LN-article Large.jpg?