Essay Ang Aking Karanasan

Maging sa kauna-unahang pagsambit natin ng salitang “mama” hanggang sa tayo ay unti-unting nabihasa sa ating “abakada” tayo ay nabibilang na pundasyon ng edukasyon.Karaniwang pamantayan sa edukasyon na kung ang tao ay nasa gulang tatlo na ay maari na itong magsimulang pumasok sa isang paaralan.

“Bakit kahit na anong gawin ko ay wala pa ring nangyayari?

Bagamat hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya ako, maraming pagkakataon naman sa aking buhay ang nagpapaunawa sa akin na ang edukasyon ay patuloy na umaangkla sa aking pagkatao at maging sa aking kalapit na hinaharap.

Ito rin ay patuloy na nag-iiwan ng hindi mga matatawarang implikasyon ng pagbabago sa aking pagkatao na siyang dahilan kung bakit ganito ako katatag ngayon.

Sa markang “90” ako nagsimulang yumabong at nagpatuloy sa pagkamit ng aking mga adhikain sa paaralan.

Hanggang ngayon sa kasalukuyan, patuloy pa rin akong naglalakbay papalapit sa aking mga pangarap sa buhay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Essay Ang Aking Karanasan”

  1. Those studies suggest that lixivaptan may play an important role in treating hyponatremia and the signs and symptoms of water retention associated with heart failure, Syndrome of Inappropriate Anti-Diuretic Hormone(SIADH), and Liver Cirrhosis with Ascites (LCWA).