Blixen Samlede Essays

Hun arrangerer store middagsselskaber, drikker champagne og tager på safari, men føler alligevel en solidaritet med den indfødte befolkning og særligt med de, der er i hendes egen tjeneste.

Hun skriver i sine breve hjem om Mohammedanismen (Islam), som dyrkes af hendes somali-tjener, og som hun finder uretfærdigt behandlet i tidens debat i Danmark.

I 1930erne skriver Karen Blixen sin berømte erindringsroman 'Den Afrikanske Farm'.

På dette tidspunkt er hun netop hjemvendt fra et mangeårigt ophold i Kenya, og bogen, der første gang udkommer i 1937, bliver således en biografisk beskrivelse af dette fjerne land og denne efterhånden fjerne tid, sådan som hun genfremkalder sig det hele, siddende på Rungstedlund i Nordsjælland.

England som ”Isak Dinesen”, men alle steder som den intelligente, stærke og selvstændige kvinde, der svigtes af sin ægtemand og først sent møder kærligheden i form af den engelske pilot og storvildtjæger Denys Finch-Hatton.

Men erindringsromanen og den glamouriserede kærlighedsfilm, hvis tragiske klimaks er Finch-Hattons død i 1931, er ikke den eneste dokumentation af Karens Blixens liv på den navnkundige, kenyanske kaffefarm nær Ngong Hills.

Den udkom oprindeligt på engelsk i 1934, blev med det samme en bestseller og gav hende et internationalt gennembrud.

er den første videnskabelige udgave af Karen Blixens (1885-1962) fiktive forfatterskab. Trykgrundlaget udgøres af førstetrykkene, som i en række tilfælde jævnføres med det overleverede manuskriptmateriale.

Hvert bind udgives efter moderne tekstkritiske principper og rummer ud over selve teksten en kommentardel (ordforklaringer, realkommentarer, intertekstuelle noter) og en efterskrift. Udgivelsen sker i samarbejde med Rungstedlundfonden og Gyldendal.

Når man første gang giver sig i lag med Karen Blixens fortællinger, så kan man ikke undgå at studse over det gammeldags sprog.

Blixen skriver efter de normer der var gældende op til den store retskrivningsreform i 1949, hvor bl.a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Blixen Samlede Essays”