At Skrive En Essay

Du skal tage teksternes holdninger og pointer op til overvejelse og på den måde reflektere over emnet og de problemstillinger, som emnet lægger op til.

Formålet med vejledningen her er, at du bliver bedre til at skrive genren, og at du dermed også får løftet dine karakterer i skriftlig Dansk.

Essayisten er ikke nødvendigvis nået frem til et endeligt svar, men har undervejs i skriveprocessen gennemgået nogle overvejelser og stillet nogle spørgsmål til sig selv.

I Danmark skrev Holberg essays under titlerne “Epistler” og “Moralske Tanker”.

Litterært betegner essayet en kortere prosatekst, hvor skribenten reflekterer over et almenmenneskeligt emne og krydrer sin tekst med personlige oplevelser eller observationer.

En lille hverdagsdetalje eller personlig oplevelse kunne godt give anledning til nogle generelle overvejelser, som har almen interesse. komme til udtryk ved, at essayisten henvender sig direkte til sin læser, fx “nu synes du måske, jeg lyder sentimental, men…”.

Ordet ‘essai’ stammer fra fransk, hvor det første gang blev brugt om en skriftlig genre af Michel de Montaigne i 1580.

Essayet veksler gerne mellem personlige, konkrete oplevelser eller iagttagelser fra hverdagen og så et mere abstrakt niveau, hvor de små konkrete ting knyttes til nogle almene “trends” i samfundet. Jeg har herunder skrevet dem op, der er en del punkter, og umiddelbart kan man godt drukne i dem, man skal dog huske på - at det kun er råd, og derfor ikke livsnødvendigt at få det hele med i sit essay. Derudover er der nogle gode råd til, hvordan man kan skrive sit essay.I essayet kan du overveje, diskutere og tænke uden at være bundet til en benhård argumentationskæde.Du kan lege med sproget, drille læseren, opstille paradokser og lave overraskende pointer; essayet er nemlig på mange måder et stilistisk produkt - formen er vigtig.At skrive et dansk essay behøver ikke at være svært.Hvis du bare ved, hvad du skal arbejde med, og hvordan du kan gå frem, kan du hurtigt komme til at mestre denne opgavetype.Her skal man vise, at man kan redegøre for de væsentligste synspunkter, og at man kan tage selvstændigt stilling til dem.Det selvstændige og personlige præg er meget vigtigt i essayet.Essay Ordet betyder direkte oversat: ‘forsøg’, og dækker i dag over en særlig prosagenre, hvor forfatteren udtrykker sine overvejelser.Essayet er med andre ord den frieste af de tre genrer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “At Skrive En Essay”

  1. Berkeley Graduate Division has created a comprehensive guide to the mechanics of dissertation and thesis writing & filing. From the beginning of the writing process all the way to submitting and publishing your dissertation or thesis, this page will walk you through addressing copyright and other legal considerations based on the content you're using in your dissertation.